Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vyksiančio 2024 m. kovo 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

11.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo

4. Nr. T25-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

5. Nr. T25-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

6. Nr. T25-86 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

7. Nr. T25-59 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo

8. Nr. T25-67 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

9. Nr. T25-63 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

10. Nr. T25-58 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

11. Nr. T25-60 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

12. Nr. T25-61 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

13. Nr. T25-71 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

14. Nr. T25-68 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

15. Nr. T25-79 Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

16. Nr. T25-64 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

17. Nr. T25-66 Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

18. Nr. T25-65 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

19. Nr. T25-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

20. Nr. T25-87 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

21. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

22. Nr. T25-62 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo” pakeitimo

24. Nr. T25-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

25. Nr. T25-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

26. Nr. T25-47 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

27. Nr. T25-76 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

28. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu“ pripažinimo netekusiu galios

29. Nr. T25-88 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

30, Nr. T25-80 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

 

Nr. T25-95 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus g. 15, nuomos teisės įkeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai