Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio, vyksiančio 2021 m. kovo 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 51. Nr. T25-82 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 -2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvės pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei “Šilalės vandenys”

Dėl Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-263 ,,Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove ,,Šilalės autobusų parkas“ pakeitimo“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Šilalės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

Dėl Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai