Savivaldybės tarybos 12 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. kovo 1 d., 11 val., sprendimų projektai

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio tvirtinimo

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 metų veiklos programų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) padidinimo bei grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pavadinimo keitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šėrikų gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Žadeikių seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Upynos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Dėl gatvės pavadinimų suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Kaltinėnų seniūnijos Pagrybio gyvenamojoje vietovėje

Dėl Didkiemio gyvenamosios vietovės Jūros gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2012-2015 m. patvirtinimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo ir patikslinimo

20. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Dėl Šilalės miesto gatvių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo ir jo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Dėl patalpų panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei

Dėl sporto aikštelės suteikimo panaudos pagrindais Nevočių kaimo bendruomenei

Dėl sporto aikštelės suteikimo panaudos pagrindais Traksėdžio kaimo bendruomenei

Dėl patalpos panaudos Laukuvos seniūnijos moterų klubui

27. Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu), sąrašui.

Dėl Šilalės rajono 2012 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Dėl sutarties formos kompensacijoms skaičiuoti tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 metų ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės  aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų  priemonių vykdymo ataskaitos  tvirtinimo

32. Dėl Šilalės rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir prekyvietėse (turgavietėse) taisyklių tvirtinimo.

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrui

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-293 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-187 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 239 punkto pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai