Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugsėjo 25 d., sprendimų projektai

Numeris: 17. T25-255

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos patvirtinimo

Dėl pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl savivaldybės būsto pardavimo J. R.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020-2024 metų veiklos plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo plano koregavimo

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai