Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vyksiančio 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 22. Nr. T25-305 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo” pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjai, laikinai einančiai administracijos direktoriaus pareigas Ingridai Petravičienei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą turtą

Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Dėl Artūro Dambrausko paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai