Savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimų projektai

Numeris:  

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio sušaukimo

 Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui  Arūnui Aleksandravičiui.

Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai nuomoti nekilnojamąjį turtą

Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui.

Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. 2-19-220/2015.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-436 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Renatos Rimkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais“ pakeitimo.

Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą.

Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

19.   Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų miestelyje, Sportininkų g. 7, nurašymo ir likvidavimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai