Savivaldybės tarybos 30-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. rugpjūčio 29 d., sprendimų projektai

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

 1 papildomas Dėl autobuso „Mercedes-benz sprinter-308“ perdavimo panaudos pagrindais Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-242 paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimo.

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo.

5. Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimui 2013 metais, paskirstymo.

6. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymo.

7. Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“.

9. Dėl projekto „Kvėdarnos miestelio kapinių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos koplyčios pagerinimas, tako prie jos atnaujinimas, privažiavimo prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas“.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo.

11. Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

12. Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais kaimų bendruomenei „Aukštupis“.

13. Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus.

14. Dėl gatvės įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise.

15. Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo.

16. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-168 ir 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-47 pripažinimo netekusiais galios.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai