Savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. vasario 20 d., sprendimų projektai

Numeris: 22.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo.

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2015-2017 metų programai.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Šėrikų gyvenamojoje vietovėje.

Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.

Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai pagal panaudos sutartį.

Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo.

Dėl transporto priemonės perdavimo Birutės ir Albino Balsevičių šeimai pagal panaudos sutartį.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai