Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 21 d., sprendimų projektai

Numeris: 40. T25-69

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl leidimo įkeisti Savivaldybės turtą kredito įstaigai

Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2019 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos įkainių.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką.

Dėl pakartotinio pritarimo projektui „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. S.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“

Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai