Savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vyksiančio 2014 m. spalio 30 d., sprendimų projektai

Numeris: 32.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-308 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-421 „Dėl leidimo nuomoti ilgalaikį materialųjį daiktą, nuompinigių ir kainų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

patikslintas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-389 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-388 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo“ pakeitimo.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 405 „Dėl Šilalės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos teikiamos šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-181 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų globos paslaugų kainos tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai