Savivaldybės tarybos 15 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. gegužės 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 35.

8.30 val. – Kontrolės komitetas.

14.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

9.30 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

16.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl pritarimo projekto pagal klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinimui

2 papildomas. Dėl pastato ir žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.2 ir 2.4 punktų pakeitimo

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

Dėl 2013 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

5. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

6. Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

7. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo

8. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas malkų įsigijimui

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-204 patvirtinto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

12. Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilalės r. Obelyno pagrindinėje mokykloje

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinėje mokykloje

14. Dėl priešmokylinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos Drobūkščių pradinio ugdymo skyriuje ir pritarimo ikmokyklinio ugdymo programai

15. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

18. Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl Kvėdarnos, Bilionių ir Žadeikių seniūnijų gatvių remonto

20. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos Šilų ir Balsių gyvenamosiose vietovėse

21. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Laukuvos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

22. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

23. Dėl valstybinės žemės sklypų, naudojamų visuomenės poreikiams

Dėl leidimo parduoti socialinį būstą, kurio remontas savivaldybei ekonomiškai nenaudingas

Dėl inžinerinio statinio įregistravimo

Dėl gatvių įregistravimo

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Požerės kaimo bendruomenei

28. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

29. Dėl turto perdavimo iš Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Šilalės kaimiškajai seniūnijai

30. Dėl pritarimo projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu), sąrašui

31. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl  Šilalės rajono gyventojų aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugų teikimo tvarkos aprašo  tvirtinimo

Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

Dėl 2012 – 2015 metų Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai