Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vyksiančio 2016 m. spalio 27 d. 14.00 val., sprendimų projektai

Numeris: 15.

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo.

Dėl visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.

Dėl buto išbraukimo iš Tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, nurašymo ir likvidavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Dėl informacijos apie UAB Šilalės stoties rekonstrukcijos ir prekybos komplekso kaip priestato statybos žemės sklypų detaliojo plano rengimą ir numatomus jame įgyvendinti sprendinius.

Dėl informacijos apie socialinių paslaugų teikimą Šilalės rajone.

Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai