Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vyksiančio 2023 m. balandžio 13 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 62 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. balandžio 11 d. (antradienį):

9.00 – Kontrolės

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

2023 m. balandžio 12 d. (trečiadienį):

10.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

 

1.Nr. T25-107 Dėl Gedemino Sungailos atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

2. Nr. T25-109 Dėl Virginijaus Kvederio atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

3. Nr. T25-113 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

4. Nr. T25-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 429 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

6. Nr. T25-77 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai

7. Nr. T25-30 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

8. Nr. T25-79 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

9. Nr. T25-48 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

11. Nr. T25-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

12. Nr. T25-40 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

13. Nr. T25-46 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

14. Nr. T25-45 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

15. Nr. T25-47 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-43 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-42 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-53 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-44 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

20. Nr. T25-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

21. Nr. T25-28 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-26 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

23. Nr. T25-49 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

24. Nr. T25-29 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-106 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai

26. Nr. T25-108 Dėl leidimo vykdyti prieigų prie turizmo objektų projektavimo paslaugų pirkimus

27. Nr. T25-105 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

28. Nr. T25-99 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

29. Nr. T25-101 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

30. Nr. T25-100 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų

31. Nr. T25-104 Dėl Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašo patvirtinimo

32. Nr. T25-41 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

33. Nr. T25-52 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

34. Nr. T25-74 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai

35. Nr. T25-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

36. Nr. T25-102 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų veiklos ataskaitai

37. Nr. T25-94 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai

38. Nr. T25-95 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų veiklos ataskaitai

39. Nr. T25-97 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai

40. Nr. T25-103 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai

41. Nr. T25-66 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

42. Nr. T25-68 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

43. Nr. T25-93 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

44. Nr. T25-61 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

45. Nr. T25-81 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

46. Nr. T25-37 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

47. Nr. T25-35 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

48. Nr. T25-34 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

49. Nr. T25-38 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

50. Nr. T25-36 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

 

 

 

Nr. T25-71 Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T25-96 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-112 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai