Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. birželio 26 d. (pirmadienį):

9.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

10.30 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T25-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2. Nr. T25-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

3. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

4. Nr. T25-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

5. Nr. T25-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

6. Nr. T25-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

7. Nr. T25-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

8. Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

9. Nr. T25-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai

10. Nr. T25-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-180  Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

12. Nr. T25-183 Dėl leidimo vykdyti paslaugos pirkimą

13. Nr. T25-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

14. Nr. T25-179 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

15. Nr. T25-166 Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

16. Nr. T25-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Nr. T25-175 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

18. Nr. T25-157 Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

20. Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

21. Nr. T25-171 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

22. Nr. T25-181 Dėl pritarimo rengti investavimo koncepciją

23. Nr. T25-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

24. Nr. T25-153 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

25. Nr. T25-158 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

26. Nr. T25-161 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

27. Nr. T25-168 Dėl elektros oro linijų pirkimo

28. Nr. T25-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

31. Nr. T25-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

32. Nr. T25-155 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Integralios pagalbos paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

33. Nr. T25-162 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų nuolatinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

34. Nr. T25-177 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai