Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vyksiančio 2023 m. spalio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. spalio 23 d. (pirmadienį):

9.00 val. – Kontrolės

10.00 val. – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-294 Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus

2. Nr. T25-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo į pareigas antrai kadencijai

3. Nr. T25-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

8. Nr. T25-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo

9. Nr. T25-292 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

10. Nr. T25-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo ir statuso kapinėms suteikimo

11. Nr. T25-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo

12. Nr. T25-293 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

13. Nr. T25-274 Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

14. Nr. T25-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

15. Nr. T25-291 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

16. Nr. T25-272 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Upynos seniūnijoje, Upynos miestelyje, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

17. Nr. T25-273 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Laukuvos seniūnijoje, Šiauduvos kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

18. Nr. T25-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

19. Nr. T25-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-277 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

21. Nr. T25-278 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei “Šilalės autobusų parkas”

22. Nr. T25-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

23. Nr. T25-250 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

24. Nr. T25-251 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

 

Nr. T25-275 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2024 metais, nustatymo

Nr. T25-284 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T25-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybei priklausančių akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai