Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vyksiančio 2022 m. rugpjūčio 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. rugpjūčio 22 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1. Nr. T2-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

2. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-218 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

4. Nr. T25-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

5. Nr. T25-210 Dėl atsisakymo vykdyti projektines veiklas

6. Nr. T25-226 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-224 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

8. Nr. T25-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

9. Nr. T25-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 “Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo” pakeitimo

10. Nr. T25-215 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

11. Nr. T25-214 Dėl savivaldybės turto nuomos

12. Nr. T25-216 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

13. Nr. T25-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

14. Nr. T25-222 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

15. Nr. T25-213 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

16. Nr. T25-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo” pakeitimo 

17. Nr. T25-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

18. Nr. T25-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

19. Nr. T25-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai