Savivaldybės tarybos 9 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2011 m. gruodžio 15 d., sprendimų projektai

Numeris: 20.

9 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

13 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

14 val. – Kontrolės komitetas

16 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

Dėl  valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

2. Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai vykdymo termino pratęsimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtinto Savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

5. Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo.

6. Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės  lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

8. Dėl Šilalės rajono švietimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos patvirtinimo.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo.

11. Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo.

12. Dėl naujų žemės sklypų dydžio Šilalės mieste.

13. Dėl pastato ir žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn.

15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą“ pakeitimo.

16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai

Dėl turto perdavimo iš reorganizuojamos Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

18. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Dėl Šilalės rajono programos 2009-2013 m. „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima“ 2012-2013 metų įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programos 2012-2013 metų įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai