Savivaldybės tarybos 20 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. lapkričio 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 15.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

Nr. 1 papildomas. Dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas Šilalės rajone“ tęstinumo užtikrinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Dėl kompleksinės pagalbos Šilalės rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios

Dėl projekto „Geriamo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“

Dėl valstybinės miško žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams.

9. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl pastatų (patalpų) esminio pagerinimo darbų verčių perdavimo

Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namams

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas ir ilgalaikį materialųjį turtą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-409 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai