Savivaldybės tarybos 27 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. gegužės 30 d., sprendimų projektai

Numeris: 30.

Kontrolės komitetas.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

2 papildomas.Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1 punkto pakeitimo 

1 papildomas. Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-183 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo. 

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo – daugiafunkcio centro steigimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl 2014–2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui.

patikslintas. Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui.

Dėl pavedimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 m.

Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patikslinimo (atnaujinimo) 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Laukuvos seniūnijai eksploatuoti ir prižiūrėti.

patikslintas. Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20

Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-63 pripažinimo netekusiu galios

Dėl 2012 m. spalio 4 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-5/2012-10-25 Nr. B6-142(T) patikslinimo

Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo

Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pripažinimo netekusiu galios.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai