Savivaldybės tarybos 4-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. gegužės 28 d. sprendimų projektai

Numeris: 21.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.

Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Upynos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl dalyvavimo įgyvendinant projektą

Dėl projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šilalės rajone“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo.

Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai