Savivaldybės tarybos 50-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. kovo 27 d. sprendimų projektai

Numeris: 57.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kontrolės

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl kreipimosi į teismą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajūrio seniūnijos Pajūrio gyvenamojoje vietovėje.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės miesto bendrojo plano ir Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koregavimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo.

Dėl patalpų pirkimo Savivaldybės nuosavybėn.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pagal panaudos sutartį.

Dėl patalpų atidalijimo.

Dėl gatvių įregistravimo.

Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.

Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos.

Dėl mokamos paslaugos kainos Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai