Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vyksiančio 2019 m. gegužės 23 d., sprendimų projektai

Numeris: 28. T25-112

Finansų, investicijų ir verslo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos Komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. T1-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo

Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Dėl 2019 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams

Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 13a, Upynos mstl., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano tvirtinimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje

Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (2008 – 2018 m.) aprobavimo

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai