Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vyksiančio 2024 m. sausio 18 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. sausio 15 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

10.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

11.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

13.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

14.30 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-2 Dėl pritarimo dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

2. Nr. T25-11 Dėl delegavimo į Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą

3. Nr. T25-17 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

4. Nr. T25-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

5. Nr. T25-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

6. Nr. T25-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo tvirtinimo

7. Nr. T25-10 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

8. Nr. T25-9 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

9. Nr. T25-3 Dėl socialinės globos kainų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų grupinio gyvenimo namuose patvirtinimo

10. Nr. T25-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

11. Nr. T25-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-6 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su Pabėgėlių priėmimo centru

13. Nr. T25-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

15. Nr. T25-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

16. Nr. T25-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo

17. Nr. T25-4 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai