Savivaldybės tarybos 40-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. balandžio 30 d., sprendimų projektai

Numeris: 30.

Dokumentai: Kontrolės Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio Finansų, investicijų ir verslo Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Sausio 31 d. Sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje Dėl investicijų projekto rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2015-2017 metų programai Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus. Dėl dalyvavimo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programos projektų finansavimo konkurse. Dėl administracinio pastato pirkimo savivaldybės nuosavybėn Dėl atstumo nuo karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo. Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Gedmina“ įstatinio kapitalo didinimo. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai. Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo Dėl sutarties pasirašymo Dėl Šilalės rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai