Savivaldybės tarybos 37 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. gegužės 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 18.

leidimo pasirašyti sutartis iš kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2011 metams

papildomas. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

papildomas. Dėl pastatų perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai

papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Dėl 2011 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai“ papildymo.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

Dėl leidimo rengti techninį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajono Pajūrio miestelyje“.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn.

Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų dalies privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis.

Dėl leidimo parduoti butą, kurio remontas Savivaldybei ekonomiškai nenaudingas.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ „Etnoklubas“ papildymo.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo.

Dėl 2010 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą mokyklą, tvarkos tvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2010-2012 metų strateginiam planui.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai