Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vyksiančio 2020 m. rugpūčio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: 19. T25-221

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo

Dėl nekilnojamojo turto viešo nuomos konkurso

Dėl savivaldybės būsto pardavimo T.V.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavim išlaidų dydžių nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo

Dėl vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai