Savivaldybės tarybos 47 posėdžio, vyksiančio 2014 m. gruodžio 23 d., sprendimų projektai

Numeris: 19.

13.00 val. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaita

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Dėl lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo kreipimosi projektui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 – 2018 metams patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymo.

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo

Dėl atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai