Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vyksiančio 2023 m. birželio 1 d. 9 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komiteto posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis vyks 2023 m. gegužės 30 d. 10 val. (darbotvarkė)

1.Nr. T25-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

2. Nr. T25-137 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

3. Nr. T25-148 Dėl pritarimo teikiamai Igno Gužauskio kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

4. Nr. T25-120 Dėl pritarimo teikiamai Jolantos Skrodenienės kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

5. Nr. T25-142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

6. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

7. Nr. T25-133 Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

8. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

9. Nr. T25-135 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

10. Nr. T25-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

11. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

12. Nr. T25-132 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

13. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

14. Nr. T25-143 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

15. Nr. T25-122 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais viešosios paslaugos teikimo

16. Nr. T25-134 Dėl UAB „Šilalės knygynas“ akcijų išbraukimo iš Privatizavimo objektų sąrašo

17. Nr. T25-96 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

18. Nr. T25-112 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-121 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

20. Nr. T25-130 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

21. Nr. T25-152 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

22. Nr. T25-126 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo

23. Nr. T25-124 Dėl 2023 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

24. Nr. T25-127 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

25. Nr. T25-128 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybai

26. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

27. Nr. T25-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

28. Nr. T25-131 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

29. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-150 Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis

31. Nr. T25-123 Dėl sporto klubo ,,Prolain“ paraiškos finansavimo

32. Nr. T25-125 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

33. Nr. T25-147 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

34. Nr. T25-149 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

35. Nr. T25-144 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2022 m.

36. Nr. T25-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai