Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 14 d., sprendimų projektai

Numeris: 9. T25-266

Kontrolės, Finansų, investicijų ir verslo 

T25-270 Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl leidimo dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ partnerio teisėmis

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai