Savivaldybės tarybos 39-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. kovo 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 49.

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Kontrolės

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės krašto vietos veiklos grupėje.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-241 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų išdėstymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Keturšaliam bendradarbiavimo protokolui pagal Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metai konkursą.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-178 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo.

Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo.

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtinto mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2014 m. veiklos programos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai