Savivaldybės tarybos 48-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. sausio 21 d. 11 val., sprendimų projektai

Numeris: 11.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai  lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti  tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 ,,Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“  pakeitimo

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo

Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai