Savivaldybės tarybos 21 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. gruodžio 20 d., sprendimų projektai

Numeris: 16.

9 val. –  Kontrolės komitetas

10 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

14 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

16 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 -2015 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos pakeitimo

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“

Dėl leidimo rengti paraišką „Poilsio zonos įrengimas prie Jūros upės Pajūrio miestelyje“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano papildymo ir pakeitimo

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo.

Dėl leidimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui nuomoti negyvenamąsias patalpas

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro reorganizavimo

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų struktūros patvirtinimo

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai