Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2023 m. gruodžio 28 d. 14 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. gruodžio 22 d. (penktadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

11.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

1.Nr. T25-354 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-353 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-347 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo

4. Nr. T25-346 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo

5. Nr. T25-345 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

6. Nr. T25-351 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

7. Nr. T25-350 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams Šilalės rajone“

8. Nr. T25-352 Dėl pritarimo rengti ir teikti paraišką pagal regioninės pažangos priemonę „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“

9. Nr. T25-343 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Laukuviečiai“

10. Nr. T25-348 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

11. Nr. T25-344 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

12. Nr. T25-349 Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“

 

Nr. T25-355 Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai