Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vyksiančio 2023 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. kovo 27 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1.Nr. T25-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

2. Nr. T25-73 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2022 metų veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-39 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai (ataskaita, aiškinamasis raštas)

4. Nr. T25-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

5. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

8. Nr. T25-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo

9. Nr. T25-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo“ pakeitimo

10. Nr. T25-87 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo

11. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metų sąrašo patvirtinimo

12. Nr. T25-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

13. Nr. T25-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

14. Nr. T25-54 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

15. Nr. T25-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvių pavadinimų suteikimo

16. Nr. T25-63 Dėl leidimo dalyvauti 2021 – 2027 m. INTERREG VI – A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

17. Nr. T25-65 Dėl pritarimo dalyvauti 2021 – 2027 m. INTERREG VI – A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

18. Nr. T25-69 Dėl pritarimo dalyvauti 2021 – 2027 m. INTERREG VI – A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmajame kvietime

19. Nr. T25-62 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“ pakeitimo

20. Nr. T25-83 Dėl leidimo vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

21. Nr. T25-88 Dėl Dvaro Kaimo gatvės esančios Šilalės mieste rekonstravimo, įrengiant dviračių – pėsčiųjų taką, projekto parengimo paslaugos pirkimo

22. Nr. T25-70 Dėl pritarimo Tenenių bendruomenės projektui ir lėšų skyrimo

23. Nr. T25-80 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas

24. Nr. T25-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

25. Nr. T25-51 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

26. Nr. T25-60 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

27. Nr. T25-57 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo

28. Nr. T25-24 Dėl savivaldybės turto nuomos

29. Nr. T25-84 Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

30. Nr. T25-90 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

31. Nr. T25-27 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

32. Nr. T1-32 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

33. Nr. T25-31 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

34. Nr. T1-33 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo

35. Nr. T25-76 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

36. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gaisrų gesinimo automobilio su įranga perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai