Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vyksiančio 2023 m. kovo d., sprendimų projektai

Nr. T25-24 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T25-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-26 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-27 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-28 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-29 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T25-30 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-31 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-32 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-33 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo

Nr. T1-34 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-35 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-36 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-37 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-38 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-39 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai (ataskaita, aiškinamasis raštas)

Nr. T1-40 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-41 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-42 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-43 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-44 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-47 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-51 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-52 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-54 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

Nr. T1-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-57 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai