Savivaldybės tarybos 28 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. birželio 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 18.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo.

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai.

Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto aikštėms, skverui ir parkui.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus ir dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo T1-109 „Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai