Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 17. T25-313

Finansų, investicijų ir verslo, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenini organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl lėšų skyrimo projektui Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“ (Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas)

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės miesto gatvių pavadinimų pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai