Savivaldybės tarybos 32 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. gruodžio 30 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo.

leidimo stoti į savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl lėšų skyrimo projekto „Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas“ įgyvendinimui“ papildymo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos plano patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl lėšų skyrimo projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“ įgyvendinimui“ papildymo

Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos

būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

mokesčio sumažinimo už socialines paslaugas

sutikimo perimti naudotą kompiuterinę įrangą

partnerio įnašo perdavimo UAB „Šilalės vandenys“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl tarybos narių delegavimo į tauragės regiono plėtros tarybą“ pakeitimo

savivaldybės turto apskaitos ir perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Šilalės rajono ligoninei

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai