Savivaldybės tarybos 31 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. gruodžio 10 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

Dėl netinkamų finansuoti lėšų bei dėl lėšų, viršijančių projekto biudžetą, skyrimo projekto „Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas“ įgyvendinimui

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės mieste

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl visuomenės aptarnavimo sutarties galiojimo termino pratęsimo

Šilalės rajono savivaldybės 2010-2012 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų tvirtinimo

kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybėje, savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose mokėjimo taisyklių patvirtinimo

Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašų patvirtinimo

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą

Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo

visuomenės aptarnavimo sutarties galiojimo termino pratęsimo

nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

2009-09-17 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-257 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

bešeimininkio statinio, esančio Šilalės rajone, Kvėdarnos seniūnijoje, Radviečio kaime

VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Bytlaukio medicinos punkto reorganizavimo

bešeimininkių kraštovaizdį darkančių statinių

palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

leidimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui rengti ir teikti paraišką

būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos naudojamo valstybės turto nurašymo

savivaldybės turto nuomos sutarties nutraukimo

patalpų panaudos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-462 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono s

leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius

bešeimininkių statinių, teismo pripažintų savivaldybės turtu, pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir leidimo nurašyti bei nugriauti

Šilalės rajono švietimo centro naudojamo valstybės turto nurašymo

gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo

valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai