Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vyksiančio 2022 m. spalio 27 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. spalio 24 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2. Nr. T25-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

3. Nr. T25-277 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-269 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

6. Nr. T25-272 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

7. Nr. T25-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-263 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

9. Nr. T25-266 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

10. Nr. T25-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

11. Nr. T25-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-275 Dėl Šilalės rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

15. Nr. T25-265 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai