Savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimų projektai

Numeris: 21.

Kontrolės

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 21, Šiauduvoje, Šilalės r.“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 a, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“.

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl leidimo koreguoti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialųjį planą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl Savivaldybės būsto pardavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-170 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo.

Dėl bepiločių orlaivių skraidymo uždraudimo zonose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai