Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. birželio 30 d., sprendimų projektai

Kontrolės

1. Dėl Gitanos Kužmarskytės atleidimo iš Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

2. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

3. Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5. Dėl leidimo įsigyti radiolokacinį greičio matavimo prietaisą su reikalinga įranga

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

7. Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

8. Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

9. Dėl dalyvavimo projekte „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“.

10. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

11. Dėl leidimo rengti techninius projektus

12. Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas

13. Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ pakeitimo

15. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

16. Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis

17. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

18. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ akcijų privatizavimo

19. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

20. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo

21. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai