Savivaldybės tarybos 25 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. kovo 21 d., sprendimų projektai

Numeris: 51.

Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų skyrimo neplanuotoms švietimo, kultūros ir kitoms priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro 2012 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2012 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2012 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2013 m. veiklos programos

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais. 

Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už papildomas paslaugas Šilalės suaugusiųjų mokykloje

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kaimų priskyrimo seniūnijoms

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-307 „Dėl leidimo rengti paraišką „Poilsio zonos įrengimas prie Jūros upės Pajūrio miestelyje“ 4.1 punkto pakeitimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Bijotų bendruomenei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-46 patvirtintos Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų konsultacijų, pagal elgesio pataisos programą, kainos tvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės valdymo struktūros patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareiginių nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai