Savivaldybės tarybos 30 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. lapkričio 5 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas pajūrio vaikų globos namams.

papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės miesto seniūnijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorės Zitos Lazdauskienės tarnybos santykių pasibaigimo.

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos Nominacijų atrankos komisijos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos 2009-2012 metų strateginiam planui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties tvirtinimo.

Dėl pritarimo projekto „Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimui.

Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl lėšų skyrimo projekto „Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas“ įgyvendinimui.

Dėl leidimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai rengti ir teikti paraišką.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšų Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai 25 procentus gimnazijos pastatų modernizavimo išlaidų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-129 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiū

Dėl 2008 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų.

Dėl turto ir įsipareigojimų perdavimo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-171 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo.

Dėl vaizdo stebėjimo sistemos panaudos Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Dėl patalpų perdavimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui.

Dėl leidimo nuomoti Savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą.

Dėl patalpų panaudos Tauragės apskrities viršininko administracijai.

Dėl patalpų panaudos Kvėdarnos senelių globos namams.

Dėl patalpų panaudos Juodainių kaimo bendruomenei.

Dėl patalpų panaudos Jomantų kaimo bendruomenei.

Dėl patalpų panaudos Bilionių kaimo bendruomenei.

Dėl patalpų panaudos Visdžiaugų kaimo bendruomenei.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. T1-290 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių, esančių Bijotų, Bilionių, Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės kaimiškosios, Tenenių ir Upynos seniūnijų teritorijose, sąrašo pat

Dėl valstybės turto nurašymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje.

Dėl valstybės turto nurašymo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje.

Dėl valstybės turto nurašymo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje.

Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų kainų nustatymo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl patalpų perdavimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui.

Dėl patalpų panaudos Tauragės apskrities viršininko administracijai.

Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklų nuostatų patvirtinimo

viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

pritarimo projekto „Tauragės ir Šilalės rajonų savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimui

viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo

leidimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai rengti ir teikti paraišką

pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos 2009-2012 metų strateginiam planui

viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-129 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti

viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo

piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

lėšų skyrimo projekto „Rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių pritaikymo turizmui galimybių studijos parengimas“ įgyvendinimui

viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo

2008 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų

individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo

vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

patalpų perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai

valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

pritarimo detaliojo plano rengimui

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo

valstybės turto nurašymo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje

būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

valstybės turto nurašymo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje

leidimo nuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą

Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos nominacijų atrankos komisijos pakeitimo

patalpų panaudos Bilionių kaimo bendruomenei

patalpų panaudos Jomantų kaimo bendruomenei

patalpų panaudos Juodainių kaimo bendruomenei

patalpų panaudos Kvėdarnos senelių globos namams

vaizdo stebėjimo sistemos panaudos Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

patalpų panaudos Visdžiaugų kaimo bendruomenei

valstybės turto nurašymo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų kainų nustatymo

turto ir įsipareigojimų perdavimo UAB „Šilalės vandenys“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. T1-290 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių, esančių Bijotų, Bilionių, Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės kaimiškosios, Tenenių ir Upynos seniūnijų teritorijose, sąrašo patvirt

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai