Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugpjūčio 31 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. rugpjūčio 28 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1.Nr. T25-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

3. Nr. T25-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

5. Nr. T25-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

6. Nr. T25-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

7. Nr. T25-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-110 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

9. Nr. T25-235 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo

10. Nr. T25-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-32 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

11. Nr. T25-226 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos patvirtinimo

12. Nr. T25-236 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

13. Nr. T25-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

14. Nr. T25-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

15. Nr. T25-245 Dėl leidimo dalyvauti „Erasmus+“ 2021 – 2027 m. programos kvietime

16. Nr. T25-227 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Plans for urban mobility actions“ paraiškai

17. Nr. T25-228 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

18. Nr. T25-229 Dėl nekilnojamojo turto (buto Laukuvoje) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

19. Nr. T25-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

20. Nr. T25-233 Dėl leidimo vykdyti Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimą

Nr. T25-249 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimui (patikslintas projektas)

21. Nr. T25-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Nr. T25-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

23. Nr. Nr. T25-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24. Nr. T25-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

25. Nr. T25-215 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

26. Nr. T25-224 Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

27. Nr. T25-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

28. Nr. T25-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

30. Nr. T25-222 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

31. Nr. T25-184 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

32. Nr. T25-211 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn

33. Nr. T25-212 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, nugriovimo

34. Nr. T25-213 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuva, Šilalės g. 27, nugriovimo

35. Nr. T25-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“ pakeitimo

36. Nr. T25-214 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo

37. Nr. T25-240 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

38. Nr. T25-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

39. Nr. T25-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

40. Nr. T25-219 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai

41. Nr. T25-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos atrankos komisijos sudarymo

 

Nr. T25-216 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai