Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, vyksiančio 2024 m. liepos 25 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. liepos 22 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

11.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

13.00 val. –  Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-210 Dėl didžiausio leistino Šilalės rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

2. Nr. T25-206 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

3. Nr. T25-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-208 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo

5. Nr. T25-207 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

6. Nr. T25-212 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo parapijos projektui „Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios aktualizavimas jį pritaikant kultūrinėms ir / ar socialinėms reikmėms“

7. Nr. T25-213 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“

8. Nr. T25-209 Dėl leidimo teikti projekto įgyvendinimo planą „Apsaugoto būsto paslaugų plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“

9. Nr. T25-218 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8760/0006:51, dalies, esančios Šilalės mieste, Parko g. 2, nuomos

10. Nr. T25-220 Dėl pritarimo projektui „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione“

11. Nr. T25-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

12. Nr. T25-216 Dėl Budinčio ir nuolatinio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo

14. Nr. T25-205 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn

15. Nr. T25-163 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

16. Nr. T25-214 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo

17. Nr. T25-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Paršežerio ežero maudyklos sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo

18. Nr. T25-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai