Savivaldybės tarybos 42-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. liepos 3 d., sprendimų projektai

Numeris: 15.

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-320 „Dėl Socialinės rizikos vaikų apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Traksėdžio kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo jį nurašyti ir nugriauti.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Dėl Laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014-2015 metų programos patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai