Savivaldybės tarybos 31-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. rugsėjo 27 d., sprendimų projektai

Numeris: 19.

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo.

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimo Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos ir atrankos komisijos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos pakeitimo.

Dėl leidimo rengti techninį projektą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai“ pakeitimo ir papildymo.

Dėl pavedimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20“ pakeitimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinto projekto „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ sąnaudų įskaičiavimo tvirtinant teikiamų paslaugų kainas.

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-68 patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo.

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai