Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vyksiančio 2018 m. lapkričio 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 25.

Kontrolės

T25-262 Dėl įsipareigojimų skirti lėšas

Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui

Dėl Rimanto Užumecko atleidimo iš Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartį

Dėl leidimo teikti paraiškas gauti dotacijas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl 0,4 kV elektros oro linijų su atramomis pirkimo Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio Dionizo Poškos, Gedimino gatvėse ir Pajūralio kaimo Ašvos gatvėje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.

Dėl koncesijos sutarties „Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo.

Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai