Savivaldybės tarybos 11-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimų projektai

Numeris: 24.

Kontrolės

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Nerijaus Jocio paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016-2018 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės  tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės panaikinimo.

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl gatvės įregistravimo.

Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams  teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės pinigų išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo.

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės pinigų išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai