Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vyksiančio 2020 m. kovo 13 d., sprendimų projektai

Numeris: 17. T25-78

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės ir Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo“ pakeitimo

Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pareigas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“

Dėl dalyvavimo Valstybės investicijų programoje ir leidimo teikti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“

Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai